O Nas

Polityka redakcyjna

Euro Babble jest nagradzaną publikacją i projektem Europejskiego Forum Przyszłości (EFF). Został zapoczątkowany w 2016 roku przez dwóch absolwentów LSE i ma na celu pokazanie Europy takiej, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliście, relacjonując europejską kulturę i politykę poza unijną bańką w swobodnym, niekonwencjonalnym tonie łączącym humor z prawdziwą pracą badawczą.

Euro Babble zawiera dogłębne prace badawcze na temat kluczowych kwestii europejskich, tłumaczenia fascynujących europejskich wiadomości, które wślizgnęły się pod radar, sprawdzanie stereotypów, artykuły wyjaśniające i wywiady z czołowymi postaciami europejskimi bez gofrownic.

Wszystko to jest dostępne w wielu językach europejskich, rozbijając brzydką barierę językową, której tak bardzo obawiają się główne media.

Docelowi odbiorcy Euro Babble dzielą się na dwie bardzo różne i diametralnie przeciwstawne grupy odbiorców. 1) Eksperci i praktycy zajmujący się sprawami europejskimi, którzy szukają alternatywnego podejścia do Europy i UE, uzupełniającego popularne media, które konsumują, takie jak POLITICO, EurActiv czy EUObserver.
2) Codzienni obywatele całej Europy, szczególnie w regionach wiejskich i peryferyjnych, którzy nie posługują się wieloma językami i nie podróżują zbyt często i ograniczają się do braku kontaktu z resztą Europy lub „bańką UE”.

Celem jest połączenie obywateli przez barierę językową poprzez dostarczanie informacji i dostarczanie rozrywki na tematy, które ich interesują, ale albo nie są wystarczająco popularne, zbyt skomplikowane lub kontrowersyjne, aby główne krajowe punkty informacyjne mogły je objąć.

Euro Babble jest politycznie neutralną publikacją nienastawioną na zysk i opiera się wyłącznie na wolontariuszach. Artykuły publikowane są dostarczane przez wolontariuszy Euro Babble lub partnerów czasopisma, wymienionych na stronie partnerstwa, jak również okazjonalne tłumaczenia artykułów publikowanych przez inne renomowane blogi i punkty informacyjne. Tłumaczenia są dostarczane przez wolontariuszy i sztuczną inteligencję DeepL.

Autorzy i tłumacze zrzekają się praw do swoich oryginalnych tekstów, decydując się na publikację swoich artykułów w Euro Babble, aby zapewnić unikalność i siłę merytoryczną publikacji. Tłumaczenia wcześniej opublikowanych artykułów są publikowane zgodnie z klauzulą fair-use prawa autorskiego.

Marka jest własnością założycieli Dominika Kirchdorfera i Philipa Moore’a w równych częściach i nie podlega żadnym zewnętrznym wpływom korporacyjnym lub politycznym.

Wszelkie zgłoszenia podlegają najwyższym standardom i praktykom redakcyjnym, a redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów, które albo nie spełniają standardów jakości, albo nie są zgodne z wartościami Europejskiego Forum Przyszłości. W związku z tym zespół redakcyjny zachęca pisarzy, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności, do składania niezamówionych i pierwszych zgłoszeń.

Euro Babble wykorzystuje Google Analytics do śledzenia i rejestrowania zaangażowania użytkowników. Pozwala nam to lepiej zrozumieć, które rodzaje treści są bardziej atrakcyjne dla naszych czytelników i pomaga nam skupić się na dostarczaniu bardziej interesujących treści.

Euro Babble