Skoro Pytasz

Radzenie sobie ze zmianami klimatycznymi: czy ulice to nowe sale posiedzeń zarządu?

Pierwszego oficjalnego dnia COP 24 w Katowicach Twitter co kilka godzin brzęczy wiadomościami: Trump i Xi Jinping negocjując handel, brytyjska premierka May walczy o sprzedaż Brexita na całym świecie, a prezydent Putin i Saudyjski książę Bin Salman dzielący wysoką piątkę. Wszystko oprócz konferencji stron, jednak o konferencji stron. Pomiędzy G20 w Buenos Aires a marszami klimatycznymi w całej Europie wydaje się, że serce działań na rzecz klimatu opuściło te “COPs”.

Czym dokładnie jest COP i dlaczego powinniśmy zwracać uwagę nawet wtedy, gdy przywódcy tego nie robią? Organizacja Narodów Zjednoczonych stworzyła konwencję w sprawie zmian klimatu, której celem jest zjednoczenie jej partii w rozwiązywaniu tego transgranicznego problemu. Jest to Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (lub “potrójna C” ONZ w żargonie). Obejmuje ona cały wachlarz organów, z COP jako organem decyzyjnym, i zgromadziła państwa, jak to miało miejsce w przypadku kilku konwencji.

Z istniejącymi instytucjami, transgraniczną kwestią właściwie radziliśmy sobie poprzez bizantyjskie organy zarządzające i celem wyznaczonym w ramach porozumienia paryskiego trzy lata temu, istnieje zdolność do działania, ale potem wybuchła instytucjonalna bomba wybuchła.

Około rok temu Stany Zjednoczone zdecydowały się odejść od porozumienia paryskiego, traktatu, który był skomplikowanym krokiem w kierunku łagodzenia zmian klimatycznych w ramach UNFCCC.  Dzięki temu pozostałe strony i instytucje zdały sobie sprawę, że być może nie wszystkie państwa są gotowe na tak daleko idące zaangażowanie. Porozumienie paryskie było przecież traktatem, który nadał mu pewną moc prawną. ONZ nie jest jednak “rządem światowym” i nie posiada żadnych rzeczywistych uprawnień. Prostym rozwiązaniem, aby nie chcieć pozostać związanym porozumieniem paryskim, jest zatem po prostu odejść. I to jest właśnie to.

To jednak stawia społeczność międzynarodową w pewnym sensie w ogniu, ponieważ pokazuje, że praca nad tymi COP jest jak chodzenie po linie. Biorąc pod uwagę jej drogę, zwłaszcza w przypadku całej technokracji naukowej w różnych organach, UNFCCC prawdopodobnie określiłaby najdalej idące cele dla swoich państw członkowskich, zapewniając utrzymanie globalnego ocieplenia na minimalnym poziomie. Ale musi iść na kompromis, ponieważ pozostawienie przez państwa konwencji pozostawiłoby wszystkich w gorszej sytuacji.

Jednym z elementów, na który różne państwa nie liczyły, była jednak nieustępliwość obywateli. Pisząc to, największy w historii marsz klimatyczny odbywa się w Brukseli, jak również w pozostałej części Europy, obywatele dosłownie pozwają rządy za nieprzestrzeganie zobowiązań w UE i w USA. Nawet po opuszczeniu przez Stany Zjednoczone porozumienia paryskiego miasta USA reprezentujące 40% ludności zobowiązały się jednak do dotrzymania swoich zobowiązań.

Jest to nieporządny sposób działania, walczący na różnych frontach z równym powodzeniem i będzie wymagał jeszcze kilku huraganów, pożarów lasów i zamieci śnieżnych, zanim zobowiązania staną się równe potrzebom. Ale ani Konwencja, ani państwa, ani jednostki nie mogą osiągnąć tych celów samodzielnie. Nie wolno więc rezygnować z nadziei, każde państwo, organizacja czy jednostka ma swoją rolę do odegrania, a rolą obywatela jest teraz popchnięcie państw do jak największej gotowości do działania na rzecz zjednoczenia tych frontów, co można dostrzec we włączeniu miejsca dla ludzi w zbliżających się negocjacjach. Nikt inny niż Sir David Attenborough nie zajmie tego miejsca, a jego głos będzie tym, który popycha strony do przodu, do świata zdeterminowanego do działania i nie będzie już siedział bezradnie, ponieważ zmiany klimatu pochłaniają jego pierwsze ofiary. Dzięki bezpośredniemu uczestnictwu w mediach społecznościowych (poprzez #takeyourseat), obywatele mogą przekazywać swoje głosy i wywoływać upał w sali negocjacyjnej, a także ochłodzić świat na zewnątrz.

Teraz, to powinno utrzymać Twitter brzęczenie przez jakiś czas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *