Skoro Pytasz

Bardzo podstawowy problem dochodowy Włoch

Pierwotnie opublikowane w magazynie Italics.

Tłumaczenie z języka angielskiego na polski: Dominik Kirchdorfer.

Niedawno rząd włoski ogłosił, że zdecydował się na zaciągnięcie nowych kredytów, aby sfinansować wiele ekstrawaganckich polityk, takich jak dochody obywateli.

Rynki finansowe zareagowały już negatywnie na wiadomości, które sprawiły, że międzynarodowe nagłówki click-bait pojawiły się na pierwszych stronach gazet jako “Włochy, wprowadzają podstawowe dochody” i tym podobne. Jednak w obronie rządu nie zaproponowali oni uniwersalnego dochodu podstawowego, ale bardzo podstawowy fundusz pomocy społecznej, który będzie wypłacał zubożałym Włochom do 780 euro miesięcznie, pod warunkiem, że przyjmą każdą oferowaną im pracę i że natychmiast rozpoczną pracę dla rządu przez osiem godzin tygodniowo w pewnym zakresie. Podobne systemy funkcjonują już w całej Europie, a Włochom po prostu brakowało tego rodzaju sieci społecznej; na co Komisja Europejska również zwracała uwagę w poprzednich sprawozdaniach krajowych.

Więcej korzyści? Więcej kosztów

Co więc dokładnie jest nie tak, że pożycza się pieniądze, aby można było rozdać je swoim obywatelom? To jest kwintesencja, która sprawia, że jest to polityka populistyczna. Na pierwszy rzut oka wygląda to naprawdę dobrze i każdy, kto próbuje sprzeciwić się, jest automatycznie demonizowany jako “przeciwko ludziom”.

Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej, wkrótce zauważymy, że ta polityka jest nie tylko nieskuteczna, ale w rzeczywistości kosztuje obywateli pieniądze.

Zazwyczaj zapominamy, że rząd nie istnieje tylko z własnych porozumień. Jedynym powodem istnienia rządu jest to, że obywatele zgadzają się na jego istnienie i aktywnie finansują go z podatków. Podatki te są wykorzystywane do pokrycia wszystkich struktur i wydatków rządu. Kiedy wydatki te rosną, podatki rosną. Tylko w ekstremalnych warunkach rząd bierze pożyczki ze źródeł zewnętrznych na pokrycie dziur budżetowych, np. jeśli rząd naprawdę musi inwestować w infrastrukturę w celu poprawy gospodarki, co pozwala rządowi na spłatę skumulowanego zadłużenia po fakcie. Ale dług rządu jest zawsze długiem obywateli.

Z punktu widzenia rządu, zaciągnięcie pożyczki w imieniu swoich obywateli na spłatę zadłużenia obywateli nie ma absolutnie żadnego sensu. Jeśli chcielibyście, aby wasi obywatele mieli więcej pieniędzy do wydania, najlepszym rozwiązaniem jest obniżenie opodatkowania, szczególnie dlatego, że ci obywatele, którzy są opodatkowani najbardziej, mają tendencję do niskich i średnich dochodów, podczas gdy tylko bardzo bogaci i skrajnie zubożali są oszczędzani na opodatkowaniu.

Ponieważ nie mówimy o podstawowych dochodach, ale o wsparciu dla biednych, obniżenie podatków nie jest opcją. Jeśli jednak celem jest ponowne podjęcie pracy przez biednych, konieczne byłoby podwyższenie podatków, aby to sfinansować. Biorąc pod uwagę, że włoska gospodarka nie radzi sobie zbyt dobrze, ponieważ po prostu wyszła z kryzysu finansowego i przeszła wiele zmian rządowych w krótkim odstępie czasu, byłoby to również złym pomysłem w tym momencie. Nie wspominając już o tym, że Lega Nord rzeczywiście chce przestawić się na płaski model podatkowy, który w rzeczywistości zmniejszyłby ilość pieniędzy, którymi dysponuje rząd. Ale czy podniesienie poziomu zadłużenia jest naprawdę realną opcją?

Trudna spuścizna rządów

Polityka społeczna, taka jak “dochód obywatela”, nie jest tożsama z jednorazowymi inwestycjami w infrastrukturę. Wymagają one stałego corocznego przepływu środków finansowych. Innymi słowy, źródła finansowania muszą być trwałe lub rząd musi wprowadzić inne programy, które automatycznie wygenerują odpowiedni dochód w celu zrównoważenia wydatków. Włoski rząd będzie zmuszony do corocznego zaciągania nowych pożyczek oprócz starych pożyczek (i odsetek) w celu podtrzymania swoich programów. Prawdopodobnie partie rządzące obecnie oczekują, że do tego czasu znikną i zostawią krach finansowy w rękach partii, która zostanie wybrana po nich, tak aby mogły one również obwiniać je za bałagan, który same stworzyły w tej chwili.

Czy istnieją alternatywy dla obecnych planów rządu? Tak, choć są one skomplikowane. Wiązałyby się one z dobrze przemyślanymi reformami w różnych sektorach, które uczyniłyby rząd bardziej efektywnym i pozwoliłyby oszczędzać pieniądze w dłuższej perspektywie czasowej, umożliwiając trwałość nowych polityk, takich jak polityka dochodów obywateli. Niestety, jest to różnica między dobrym zarządzaniem a populizmem: jedno jest złożone i wymaga długiego czasu na wdrożenie, drugie jest szybkie, łatwe i atrakcyjne, ale w ostatecznym rozrachunku kraj znajdzie się w gorszej sytuacji niż wcześniej.

Dominik Kirchdorfer
Dominik is a European writer and entrepreneur of Austrian and Polish descent. His passion is storytelling and he wants to do everything in his power to give the story of Europe a happy ending. He is currently the President of the EFF - European Future Forum, as well as Editorial Coordinator for the EUREKA Network, Editor In-Chief of Euro Babble and Managing Editor of Italics Magazine. Twitter: @NikKirkham
http://www.nikkirkham.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *